Správný manažer musí mít určitě kompetence a zodpovědnost

Posted in Služby

Jak lze správně definovat manažera? Manažer je ředitel nebo správce podniku. A obstarává řídící činnosti, které jsou zaměřené na podnikatelské aktivity v prostředí konkrétního tržního mechanismu. Samozřejmostí je sledovat hlavní cíle podniku, které jsou uspokojování potřeb zákazníků a zisk společnosti. Manažer má na starosti také sledování naplňování cílů organizace, které si sama stanovila – většinou se jedná o rozhodnutí managementu firmy, je jasně daný a odpovídá metodice SMART.

Manažer musí mít zkušenosti, musí umět vést lidi a být vzdělaný v oboru, ve kterém podniká. Manažeři se dají rozdělit na několik úrovní – manažeři první linie, střední manažeři a vrcholový manažeři, kdy každý má jiné kompetence a pravomoce.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit